Avkopplad & uppkopplad

Eleverna kommer möta en annan värld än den vi har växt upp i. En värld full av möjligheter men även utmaningar. Den stora konsumtionen av skärmar som vi har idag har nu börjat visa sig kunna påverka oss på ett mindre bra sätt. Skärmar har en central roll i våra liv och kommer även fortsättningsvis ha det men hur påverkar våra digitala levnadsvanor oss? Vårdnadshavare har ofta regler kring godisätande och nikotinbruk då forskningen har spridits till allmänheten via skolan på ett lyckat sätt. Jag tror att vi även behöver diskutera nyttjande av skärmar och hur det påverkar kropp och själ, för att vara förberedd för framtiden.

Tillfället lämpar sig väl i samarbete med ämnet idrott och hälsa eller under en studiedag. Tillfället skräddarsys utifrån er målgrupp, behov och förutsättningar.


Innehåll

 • Varför är det så svårt att sluta använda skärmen? Beroendeproblematik

 • Skärmanvändning och studieresultat

 • Skärmanvändning och hälsa

 • Dataspel och sociala medier

 • Socialt samspel

 • Varför är sömn viktigt och hur påverkar skärmen sömnen?

 • Konkreta exempel som snabbt ger effekt på studier och hälsa

 • Utmaningar som bidrar till positiv beteendeförändring i digitala levnadsvanor


Tillfället anpassat utifrån årskurs och era förutsättningar vad det gäller tidsåtgång. Tillsammans kan vi också forma innehållet så det passar just era behov på bästa sätt, meddela mig om det är något vi ska lyfta lite extra. Givetvis är innehållet evidensbaserat.

"Elever lägger mer än 3 tim/dag på sociala medier. Hur påverkar det hälsa och studier?"


"93 % av studerande tycker att de har för mycket skärmtid."Läroplan grund/gymnasieskola

...

 • I arbete med normer och värden uppmärksamma de möjligheter och risker som den ökande digitaliseringen medför.

 • får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.

 • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Offline

Jag kommer till era lokaler och gör det jag är bra på, fångar deltagarnas intresse. Tillsammans med deltagarna utformar jag innehållet i realtid efter deras önskemål. Låt mig inspirera och utbilda med en varierad metodik och aktuellt innehåll som garanterat lämnar deltagaren med nya insikter!

Online

Ni ansluter enkelt till ert tillfälle via en länk som ni får av mig. Samla målgruppen i en lokal eller erbjud varje deltagare en egen anslutningslänk för att kunna delta på valfri plats. Deltagarna kommer inte lämna tillfället utan att ha känt sig involverade och inspirerade!

E-post utbildare.stefan@gmail.com

Telefon 0704 609398