Stefan Lindström

När digitaliseringen kom på besök... och stannade.

Vilken tur just vi har, som lever idag. Mitt i en digitalisering som går i stormfart. Våra skärmar har förenklat så mycket i vår vardag och effektiviserat både privat- och yrkesliv. Så nu har du säkert massa tid över som du inte vet vad du ska göra med? Inte? När stannade du senast upp och fundera på hur vi faktiskt nyttjar tekniken? Är du en medveten skärmkonsument? Kan det vara så att vi har utvecklat digitala ovanor? Om inte vi pratar om det, vem pratar då om det? Om inte nu, när?


Låt oss först fastställa att skärmtid är ett brett begrepp och allt nyttjande av skärmen är givetvis inte av ondo, tvärt om. Jag har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat inom skolan och varit en del av den snabba omställningen till digitala klassrum och sett dess fördelar. Vi ska fortsätta använda digitaliseringen till vår fördel, både i det privata- och yrkeslivet och mitt mål är att vi ska bli bättre på det, göra användandet mer medvetet!

Jag vill bidra till allas rätt till godkända studieresultat, god hälsa med goda levnadsvanor och vi vet idag att det är flera grundfaktorer som påverkar detta. Till exempel kost, motion, stress och sömn. Nu är det dags att även få in digitala levnadsvanor som grundförutsättning för att barn och unga ska kunna inhämta ny kunskap och uppnå en god hälsa. Låt mig berätta hur!

Min bakgrund har gett mig goda färdigheter i att erbjuda intressanta, lärorika och tillgänglighetsanpassade utbildningar, både offline och online. 

Bakgrund/CV

E-post utbildare.stefan@gmail.com

Telefon 0704 609398