Hur påverkas hälsan, sociala relationer, lärande och utveckling av digitalisering och skärmanvändning? Vem är det som styr vår skärmanvändning... egentligen?

Låt mig berätta hur vi kan bli medvetna skärmkonsumenter och varför det är viktigt. Tillsammans kan vi förbereda oss själva, våra barn och unga för den digitala värld de har fått förmånen att växa upp i. Oavsett vem du är, så är jag övertygad om att  även du kommer kunna tillämpa innehållet för ökad livskvalitet.

Ni väljer målgrupp här nedan. Till exempel elevhälsoteam, pedagoger, elever, ledningsgrupp eller vårdnadshavare. Eller känner du dig innovativ och vill bjuda in flera målgrupper till samma webbföreläsning? #Digitalisammans!

Vid bokning av flera tillfällen erbjuds reducerat pris.

Rekommenderar du tillfället för andra?

9,9/10

/Lilla Sätraskolan

"Bra föreläsning med viktiga inslag som uppskattas av elever, lärare, vårdnadshavare och skolledning

/Tungelsta skola

Fortbildning för personal inom förskola. Nu har vi chansen att tidigt stärka barns relation till teknik och skärmanvändning. Konkreta tips på fördelaktigt användande av digital teknik. Hur ni tillsammans med barn och vårdnadshavare förbättrar förutsättningarna för ett livslångt lärande med hjälp av medveten digitalisering. Läs mer här.

Kompetensutveckling för skolpersonal inom grundskola och gymnasium. Tillfället utlovar evidens vad det gäller förhållandet mellan inlärning och skärmanvändning. Konkreta tips på fördelaktigt användande som stärker både studieresultaten och sociala relationer. Vi diskuterar också fördelar och nackdelar med en mobilfri skola. Efter tillfället överlämnas användbart arbetsmaterial. Läs mer här.

Är eleverna förberedda på den digitala värld de ska möta? Ge eleverna nödvändiga verktyg för att kunna genomföra medvetna val som bidrar till positiva effekter på hälsa och studier. Tillfället anpassas utifrån årskurs och eleverna involveras i föreläsningen. Efter tillfället delas utmaningar ut som eleven kan genomföra på egen hand eller tillsammans med andra. Läs mer här.

Stärk skolans samarbete med hemmet och erbjud vårdnadshavare ett tillfälle om hur de tillsammans med sitt barn skapar medveten skärmanvändning, något som kan bidra till bättre hälsa, relationer och lärande och utveckling. Innehållet anpassas utifrån ålder på vårdnadshavarnas barn/elev. Låt mig inspirera på ett humoristiskt och lättsamt sätt utifrån mitt vårdnadshavare- och pedagogperspektiv. Läs mer här.

E-post utbildare.stefan@gmail.com

Telefon 0704 609398