Om inte vi, vem? Om inte nu, när?

Tillfället "Om inte vi, vem?" riktar sig till verksam personal inom förskola.

Den digitala tekniken har en naturlig plats i dagens förskola och för att kunna omfamna den omställningen på ett effektivt sätt behöver vi bli medvetna användare av tekniken, så inte tekniken använder oss.

Låt oss prata om digitala levnadsvanor och hur vi använder tekniken på ett stimulerande och medvetet sätt, för att stärka inlärningen. Mitt mål är alltid att lämna deltagare med en positiv känsla i kroppen. Tillsammans kan vi framtidsrusta barnen! #Digitalisammans


Innehåll


Tillfället anpassat utifrån era förutsättningar vad det gäller tidsåtgång. Tillsammans kan vi också forma innehållet så det passar just era behov på bästa sätt. Meddela mig om det är något vi ska lyfta lite extra. Givetvis är innehållet evidensbaserat.

Utöver föreläsningen delar jag också ut ett pedagogiskt arbetsmaterial för fortsatt lärande och utveckling.

77% 

av förskolebarnen använder internet


LPFÖ 18

...

"Jag deletade honom som vän, för han ville bara spela fotboll"

/6 åring

Offline 

Jag kommer till era lokaler och gör det jag är bra på, fångar deltagarnas intresse. Tillsammans med deltagarna utformar jag innehållet i realtid efter deras önskemål. Låt mig inspirera och utbilda med en varierad metodik och aktuellt innehåll som garanterat lämnar deltagaren med nya insikter!

Online

Ni ansluter enkelt till ert tillfälle via en länk som ni får av mig. Samla målgruppen i en lokal eller erbjud varje deltagare en egen anslutningslänk för att kunna delta på valfri plats. Deltagarna kommer inte lämna tillfället utan att ha känt sig involverade och inspirerade!

E-post utbildare.stefan@gmail.com

Telefon 0704 609398