Om inte vi, vem? Om inte nu, när?

Tillfället "Om inte vi, vem?" riktar sig till verksam personal inom förskola.

Den digitala tekniken har en naturlig plats i dagens förskola och för att kunna omfamna den omställningen på ett effektivt sätt behöver vi bli medvetna användare av tekniken, så inte tekniken använder oss.

Låt oss prata om digitala levnadsvanor och hur vi använder tekniken på ett stimulerande och medvetet sätt, för att stärka inlärningen. Mitt mål är alltid att lämna deltagare med en positiv känsla i kroppen. Tillsammans kan vi framtidsrusta barnen! #Digitalisammans


Innehåll

 • Nationell digitaliseringsstrategi.

 • Vad påverkar barns inlärning?

 • Technoference och Transfer deficit

 • Hur påverkar skärmanvändning barns inlärning?

 • Hur använder barn och unga skärmen?

 • Hur kan förskola och hem samarbeta kring medveten skärmtid?

 • Beroendeproblematik.

 • Källkritik/källtillit.

 • Beställarkompetens av digitala verktyg.

 • Konkreta tips på hur förskolan kan arbeta med kvalitativ skärmtid - medveten skärmtid.


Tillfället anpassat utifrån era förutsättningar vad det gäller tidsåtgång. Tillsammans kan vi också forma innehållet så det passar just era behov på bästa sätt. Meddela mig om det är något vi ska lyfta lite extra. Givetvis är innehållet evidensbaserat.

Utöver föreläsningen delar jag också ut ett pedagogiskt arbetsmaterial för fortsatt lärande och utveckling.

77%

av förskolebarnen använder internet


LPFÖ 18

...

 • Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

 • Digitala verktyg används på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

"Jag deletade honom som vän, för han ville bara spela fotboll"

/6 åring

Offline

Jag kommer till era lokaler och gör det jag är bra på, fångar deltagarnas intresse. Tillsammans med deltagarna utformar jag innehållet i realtid efter deras önskemål. Låt mig inspirera och utbilda med en varierad metodik och aktuellt innehåll som garanterat lämnar deltagaren med nya insikter!

Online

Ni ansluter enkelt till ert tillfälle via en länk som ni får av mig. Samla målgruppen i en lokal eller erbjud varje deltagare en egen anslutningslänk för att kunna delta på valfri plats. Deltagarna kommer inte lämna tillfället utan att ha känt sig involverade och inspirerade!

E-post utbildare.stefan@gmail.com

Telefon 0704 609398