Klara, färdiga studier?

När erbjöds personalen fortbildning senast? Är det dags igen? Tillfället "Klara, färdiga studier?" har tydlig koppling mot skolans uppdrag och riktar sig till verksam personal i grundskolan och gymnasiet. 

Har ni diskuterat mobilfri skola? Eller har ni kanske en mobilfri skola idag? Oavsett var ni befinner er kommer tillfället att bidra till en kunskapsförflyttning vad det gäller medveten skärmanvändning. 

Dagens lärare utmanas ständigt i hantering av ny teknik och metodik. Att hålla sig uppdaterad i tider då utvecklingen går snabbare än någonsin är därför inte helt enkelt men desto viktigare, för personlig utveckling och för elevernas studieresultat. Den digitala tekniken har fått en naturlig plats i dagens skola och för att kunna fortsätta omfamna den omställningen på ett effektivt sätt behöver vi bli medvetna konsumenter av tekniken.

Digitaliseringen har många styrkor för studieresultaten men vi börjar nu också se att användandet kan ge helt motsatt effekt. Tillsammans kan vi framtidsrusta eleverna för det samhälle som väntar! Mitt mål är alltid att lämna deltagare med en positiv känsla i kroppen.


Innehåll


Tillfället anpassat utifrån era förutsättningar vad det gäller tidsåtgång. Tillsammans kan vi också forma innehållet så det passar just era behov på bästa sätt, meddela mig om det är något vi ska lyfta lite extra. Givetvis är innehållet evidensbaserat.

Utöver föreläsningen delar jag också ut ett pedagogiskt arbetsmaterial för fortsatt lärande och utveckling.

"Telefonen påverkar koncentrationen, även om telefonen är placerad i fickan."


Läroplan grund/gymnasieskola

...

Offline

Jag kommer till era lokaler och gör det jag är bra på, fångar deltagarnas intresse. Tillsammans med deltagarna utformar jag innehållet i realtid efter deras önskemål. Låt mig inspirera och utbilda med en varierad metodik och aktuellt innehåll som garanterat lämnar deltagaren med nya insikter!

Online

Ni ansluter enkelt till ert tillfälle via en länk som ni får av mig. Samla målgruppen i en lokal eller erbjud varje deltagare en egen anslutningslänk för att kunna delta på valfri plats. Deltagarna kommer inte lämna tillfället utan att ha känt sig involverade och inspirerade!

E-post utbildare.stefan@gmail.com

Telefon 0704 609398