Jag ska bara...

- Kan jag få plattan? En så enkel fråga, men bygger vi vårt följande svar på kunskap och medvetet agerande? Kanske händer det att vi till och med låter känslorna eller energinivån svara på frågan åt oss?

"Jag ska bara..." är tillfället för vårdnadshavare. Låt oss tillsammans prata om medveten skärmtid och hur vi kan stötta våra barn till goda digitala levnadsvanor, för bättre hälsa och kunskapsinhämtning i förskola och skola.

När vi har kunskap kan vi göra medvetna val och framtidsrusta barnen att skapa goda digitala levnadsvanor. Låt mig bidra till den kunskapen! Mitt mål är alltid att lämna deltagare med en positiv känsla i kroppen.


Innehållet belyser både utmaningar och lösningar

 • Vad menas med skärmtid?

 • Kan skärmanvändning påverka hälsan?

 • Kan skärmtid påverka lärande och utveckling?

 • Beroendeproblematik och skärmanvändande.

 • Nudging, hur vi får barn/unga att göra klokare val i vardagen.

 • Technoference.

 • Hur undviker vi konflikter som uppstår på grund av skärmtid?

 • Samarbete hem och skola.

 • Empati och socialt samspel.

 • Konkreta tips på hur vi som vårdnadshavare kan hjälpa våra barn med medveten skärmanvändning.

 • Inspirerande utmaningar för vårdnadshavare som bidrar till ökad medvetenhet kring skärmanvändning i hemmet.


Tillfället anpassat utifrån era förutsättningar vad det gäller tidsåtgång. Tillsammans kan vi också forma innehållet så det passar just era behov på bästa sätt. Meddela mig om det är något vi ska lyfta lite extra. Givetvis är innehållet evidensbaserat.

Utöver föreläsningen delar jag ut material med tips och inspiration.

60 %

av vårdnadshavarna har dåligt samvete över hur deras barn använder digitala skärmar

/Rapporten Barn och skärmtid"Jag deletade honom som vän, för han ville bara spela fotboll"

/6 åring

Offline

Jag kommer till era lokaler och gör det jag är bra på, fångar deltagarnas intresse. Tillsammans med deltagarna utformar jag innehållet i realtid efter deras önskemål. Låt mig inspirera och utbilda med en varierad metodik och aktuellt innehåll som garanterat lämnar deltagaren med nya insikter!

Online

Ni ansluter enkelt till ert tillfälle via en länk som ni får av mig. Samla målgruppen i en lokal eller erbjud varje deltagare en egen anslutningslänk för att kunna delta på valfri plats. Deltagarna kommer inte lämna tillfället utan att ha känt sig involverade och inspirerade!

E-post utbildare.stefan@gmail.com

Telefon 0704 609398